1969380_741942099157596_1809880430_n

เป้าหมายปี 2014 มิติด้านสังคมสำเร็จแล้ว(มิติด้านการงานชิ้นแรก)

เป้าหมายปี 2014 เกี่ยวกับมิติด้านสังคม ผมตั้งใจที่จะร่วมก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมให้แล้วเสร็จสักที สำหรับการเปิดตัวบริษัทด้านกิจการเพื่อสังคมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สกส(สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ)

Continue reading